Leave a Comment on DVDFab 12.0 64 Bit Download Free Torrent
Continue Reading... DVDFab 12.0 64 Bit Download Free Torrent
Posted in General win64

DVDFab 12.0 64 Bit Download Free Torrent

Seeds 46 Peers 16

Share Ratio

DOWNLOAD

The DVDFab All-In-One includes 26 DVDFab 12 products, offering a complete multimedia solution on DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra HD, Blu-ray and recorded BDAV video (4K). Copy, rip, burn and convert DVD, Blu-ray and 4K Ultra HD Blu-ray; download, convert and edit everything you need, everything is available!

DVD copy

Copy and burn DVDs with 6 backup modes.

DVD Cutter

Convert DVD to MP4, MKV, MP3, AAC and more.

DVD Maker

Make great home DVDs from family videos.
Adobe Reader DC 64/32 Bit free download torrent

DVD to Blu-ray converter

Convert DVD to standard Blu-ray format.

Chinavia DVD removal

Remove the Cinavia watermark from the infected DVD.

The best tool for creating and converting

Video conversion tool

Convert videos from one format to another or to major audio formats.

Hi-Fi audio converter

Extract high quality audio tracks from Blu-ray and save them as popular lossless audio files.

DRM removal for Apple

Remove DRM encryption from Apple content for seamless playback on any device.

Screen Recorder Editor for iOS

Capture everything from the screen of an iOS device, such as an iPhone, iPod touch or iPad.

VT connection settings:

Crack 1 VT Link:

Crack 2 VT Links:.

DVDFab 12.0

8002f

Leave a Comment on Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar Torrent Indir
Continue Reading... Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar Torrent Indir
Posted in General win64

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar Torrent Indir

Seeds 18 Peers 31

Share Ratio

İNDİR

..

. .

. . .. :: iiiir; ben :::: .. .. :: iiiir7:, …

., 7LJLILv777rii: i; 777rri:, i7vJILr; irrrii: irv77: ben :,

. . Stk #: irLU1L77; ::: iiiiiirr77LvL7IUKSIi. : ivIJri:; i:, ::: ii ,,: 77LLJU2jU7:

. .: J5Ks2jr7rri; ir; rr77rir; riiirvuu2UFkZJ: .rjLIL7r7rrii :: i; ben;:,; rii7rvLLukUIr :.

i5N227r; rii; ir; rrrr: ben; ben :: irrrr; LI5KSG0U. .715u251vriiii: irrr; ben ::: iirir; 7LJISPKSuji

.: 71SjIL7vIiirL77rv77r77rir :: i7iii7r77vIjuKSN87 .2OE5I5FSUJ77 ;;: r; r; 7r7i :::: ben ::: ii77J5NkNSFL:

.vGkjrLIr7J7rrILvvIIIvLrriirILIIJ7IJUIju2uIISGBSi,:. iBBZ2jUI2uILILLrr77rr; ri:,; ri:; rrr7r77IuKskSSEFL.

iuEk2u5jL72uUUUvLIjIuIjLI7Juuvv7uUuuj7LLuu5FPFSKSBM;., 7BBBk1U51SU125uuv7777v; ben: ben; riiii7777jIujUU12KskJ.

.vEBkuFkuJjjL1SFU521jUjUuUIjFPUuUuIUjLLLJLU2SSkSFGBPu:., GBGIjUkSP51juIuLUUU7r: ii:; L7riirIvIj2IJ7IU2vUF5r

.vkO155U2UuSUU2UJ5PNUJIuj51SJILFFF2FUjIuUuLLUEk0kNSkZBKSJr,: MMkU2U1F5JjIuuUu5ULiir7rLL7rJvuuuLUUU22v25UJPBBF

.J0E5151JUI2kS5SJJ21r: …. ,, …

v0Z1kPkL1FUJkSS1KSJ:.,., ..: UN27IIILIIUUUIujuI2SKSKSKSkB0jri: NkE80UI7L7JIJ7L7IuJ77LJLL7v7LJJLILLLUIIU5PBB7 …:.

: УЕк0ГКС1Кс5СјУ1ФУ0Л. :::::: ::, iJuIuJuU1Juj12F155PKS0ZOMMU7LPMBBBF12KSFkSkUuLUj1SPuUF5L ;; ј2СуУ21Jуу51УУБН. , ri ::,:,

iUP0PP2SS2JUUF11j, .i :: .i: ;;: ri.: jI7rI5EKSF252EPPUv ::: iL0MFI0BBMZ5uL55I; ,,, 7UjIF7vj5F1j5SSkFJJJ5F5Fkj iir, ii;

UPZF1UUjUIU5PFKSuL. :::: ii77irr:,; LLrjIUSKSFk1UUKSFI ,. .U1GBBMMSU10F7. .rUSuUJJr; ii: 7IULJ2Uj1u1L. : ii ::,: iri, ja,

.U0NFuF55u1FNPkFSL.,:.: R7; :: i: iLPuLJSkKsuUjSP0ki. .:; ::.; PBMOB8SFkP7 ,,:,. .rI7 :. : r77II152Jv77

, JF0FFKS05UUSP0kKSE1,.:, Iri :: :: LGSSU1KSKSvJ21KSBki .iJU121IrrNMMMBM01N5i.: J152kL: ..,. .: ..: I2Lu52jFUS1i ::: ben ::.,:.:.

. ::, ri: :: 1kF25jUjUUPEMP7.: 72JI7v7rLBBBNO0NUU2; .i777r; rIr;: ,,,: 7L1uFLi ,. r20kKs11jUJIii, ::: ,,. ,,,

., йКСП5ГСКСП0КССФккФкМОй. .: ,,:;,: uS1FJII2KSEkkkj; iii ::::: riPBB0ENU185i.,: iii, :::; ii ::: rv7r; 7LLr:., UM8kEk5jjv7: ,, ::,

iKSKSKSZFNPKSPkKs55UPkMBk :. , IGNk2U2k2F5S127i: ben, ::,. R7i1BBZPNKSPMKS:::; iiIPMM5i: iii ::, :: rii: rir: .iKSE8ZZk88Nj: … ::,

ik1ZM0MNZEM0KSSZ00Ks8BBkjii:, 7M05NG51FkuIuSur ::, :: v5MBBi, SBMPEGkN5I ::: LFBBB1MMj: iii: i7kBBkL7iir: iIEG8kPkMMMMr., i:

v7BBB0OGZ0Zk0NPF0OMOBBBBBBGkFEMEKKskJj1kF17:,: i7u0Ksvi. . rPN2M80U ::, i7OBFZBPi.,: rjBBB7MBURi: r7u500GkN0MMO2I507.7GP08Z8ZOkkNPkZNZGBMBBBM5Ks8MZ0F1u11Nkk2I:,

7N1BMMEEMNkZNMZZkGGMGMG8NkPZEN51IjU51k527;; II2L. … 77.:0BMMEkSFIvii ,. .: Ij ::, i75KSEZMMMNNNES2KSBj. .

: rBGBMNkMkGMMZ8G0PZMME8NEE8EE51FkjIIkS1UuvujPkI. . rMN5NkkBS7. , Ii., R. .rvLrL2PSNZBBBMZPE0NPkk0i

2k7kMSZZMEBBEKSNPNKS8kIERAN3kKSEkPG5ILU1F2KskF525I. …: NkFUFu :. .: jur5Fi; E0Ks8GEEMMBBMkSkNKSN0Ui:

,, i8FOkMMGGB8P5E0kkZNNkNSkE5LFPuL2U25P12j2uur:.,., … ::. vBk1Ksji, … ..:,. . . ..iPEP8OMZ8OBGZNkF51PS7

. iNEEEBNMM8PN8MEkZMKSkNG0OU2kSI22UUk1UvjUuvIvi. ::, …,:,. ,,,. I5FKSMOMOB8ZEZUUFN5j:

iu2KSFKSB8MGNMOMOBBBBBBBBBB88KSFKSSJ2uU5k125jLU7:.: ,,,,.,.; jPEEGF;: ri.:., .. …:., 7771J5OBBZNZkPKSSFOMI.

. , .r7SOGM8MBBBBBBBBPji: iJEZBBENkEPSUFkkU2U2uur:, .., .. iIBBKSOMM1I :::::, ::, …,., …

: k8kEGBBBBM7:,. ., rEB8P0Ks1kFFFFL1kFILv7ii: rvi.: UMBBBBGuiii. ::,. :::.,.: iri7SBk0Z8KskkkSPSUri, .. SM0E5L:, .., ..,.,:,.,; NMMNk88kKSUSFPSkF0NSk0u, iNMk2kGBMk7i ::: ::; ::: 7r ;: 7uPGkN1582iLUi.

.IME0U7iii :: L:., :: i, …: FBBMBBBBBBOMBBOME0i: kEF;: iLEBZG5vrLri ::::: ri; rjKSBBBBJ..

vNE1III; LIr: r;,. ,,:. 7 :: ben :: UMBBBZMP7r77r:,. .ZOuv7rii; kkNMBBk5UvLLIUPSZEZEOPGBM

; FU7r7777jI7i7r: .i:,: i,: i; ben :: iuBZİ :. . .uBMPJLr; ben:,. …, :::: 7IGB8JIIviiijJv

.IPILriL7LILu77Ij :: 7i,: i:, :::: .: 1NP1Su7r7rriIUjF1uBBBkF2J ::. : F7 :: ii :::: iri ….

.r1I7r7iIrUJLIuLjr7rLv: ii :::::; r7i, .r7; vILJjUIvLjr7; ii :::: ben:,. .,. : ii: 7: ,, :: ri,:. …

.r7III; rr7ivL7rjLIvrrrr7: ii ::; iii; :::, …………, ..,.: ii :: ,, ….,. :::, .. Luiiiiii :: iri: …,: .. i. .ja,

.iIIIv ;: 77i:; j7: 7uLLL77i7; 7L7i: iri; ben; ii ::: ::: i: :::; ii; virii: ii,., ……. ,,:,: ,,,., Jriii ::,irr :. :, … ya ::

, iLLvr;: irr: irUr7vurjII77vuUJr7i; v7v1viiriiri ;;; iii; 777irr777;,: …, .. …, rI7r :: i; ::: ben: Lr. . ..: ja. :: … ii :: rvi,:,

, i77L77rr :: ir; i7UILISJL7jIUJJu1UvLvLUIUULr ;; Ivrir77riirrjjjrrIv7JuUr: …, ….: LuUvLUSJr ::: i, .. ,,., 7;:. :: ,,: ri: 7i,:

: iri; iiiri :: ii; ivILrrU12Iu2Jjj1UjLLJ52512L7JkuLvuLLLI7r72JIIIv2LIjFJr :: … i: i; 1MBBSvIIIL7; ben: ……: …. r82 ,: ,,.:.

.ir;: ben; i: iii: :: iLIIvIJ22UjSPkUF51Lj7U5UUFu2UKSSj7u1uLUUurI2JvUuIIv7ILr: IUSNOEMMMBBMSJv7; 7 ;; ben: ……, …, iuIi: ….:

Stk #: 7rrr7r7; i: ::: i: irrirIkkk2kKSNNOZ0F5UL5KSJ12U1KSUuJS1SFF1Uv1u55kkUJULLv1JJ8B0ON2ju1PkZNkJ7rLri :: ,,.,., ……,:,; RPj.

, Jrii7v7 ::: ::::: ii; ben; 7IIU2ZMBBBBBGE882EKSkPk5Ks11UF5FkNSUk2MKSkNkG2PFOE0BME8Ks2j5ILiJ1SkZKSurrrr ::.,., …, …… ::,.: И.

.IJirvi7ri:; ::: r; r; ri7vSIIkBBMOE7: …..: ukBB8OKSkEkPG8BPkNMU0PNJILi: .NBBO5kIvUUJ7iir772Ekv7r; ii :::: ….. ,,,, …, ::. iii: r

vur7Ir ;; iir ::: rrrir7uUFPUJkKsr UMBB2I8U520BKSLL,.: AimHarder iBB5jLI7L77: i:;: iLP0F7r; ben: ben ::.: iuU2j1JLL1uri5BU .. :::.: ben ::

; 1LiU7rIri7i: iJv7rrrUSKS2Li ::. ,, ….: .., Ş. Stk #: BBekJIL: ii7jIvvr; i1GP7ri :: 7LUuF1jri ::, iLL710B … :: ii ::: .. rL, ….: i:

.jkJvr7vLr7ii7I7v7rr7IULr :::::: ii ,,,:, :::,: ,,. ,,; ben. ,: ….. ::: SG2Ivrvi :: 7LuL;, :: i: iir7FU. ,. ::::: ,,.: daha genç …,. :::

, 5SFj7i777ii; Lrr7I7rr7rririi ::; ir :: i:, :: ben ::::, :::: iir :. , 7u. .,.,. .I2LJUr7:,. :: ben: ;; rJ8kUKS8P1v7ri ::::: rrrii: 7Jk. …: ,, .. i7: .. ,: ,, ben:

Hayır.: IEFJLLi; j7i777iLIIr7777jJLiii; iir: i7III; ben :::: ,,, :: r;:. İ: ….: …,. ,,, ::: uF1vr:,.,.,. :: iir2BBOKKs22JjvIL7: r; iir ;; i75r ….,: ben:. ., kavanoz:

. .jE5U2Ir7kjL7Lr7Lu7rrLrLUI7vr7rLvIJJLIL7iIL; irii: ir:, i: rLr ,, …..,.,. :::. JU7;:.: Ii:,; i: rvjSNP0Ksk5S2UIIIIL7iiriiijk2r:, i;:. . …….. ri:

LMj22J7uuu7rrLLJrr7L7LvI7L77vUjjIJu5LvL7r7r7rr7Jr7i :: iir:, … ,,, ::::::, r1GEIvrr ::::. ben :: i77LjkESJuUFuJLUuuuLLuj …

iBF7KSUU5uII7IJUILII7r7I7u7r7UjILJJUIjLI7LLuJIrrrI7;: r7r; evet, ..:. ,,,, ben :. LNBBBP277ri ::.:, :::: LvI0BPUI5F5UUjuLjjUJUJUjI7; i7j1Ir ::, …., .., rj

NNIk5u0U2uUjUUU2Lv7JJjL7rL77I2Ukuju2L2UUU2uI77;77Irrii:,. ,,, :::: ,,. 7BMKSBOEEkjIiii; ::: ben ,,,,,,,, … ..

. . .kBO1PkF17HaiLie01PLLUIjuIIUIIISkEkNKS0kZkFjILILLvILIvL7jr:::., ::,: ..: jPB0SNMEk2ujvrI7; ::: ii; 7JjKSNGFUU5SKS10:, Ur

. .:. iMMOKS5k25NSFuUjjIUJIJ5JSKSKSk0kN0NEM0E8ZkFUUJIIUILJ1Ijvr :::: ,:,: rr, UZMPkN0FSSUri :: ….,:,., IkBBMPKSKSkKSNSKSk, 0.,.,. . .

.: i: .., i0BB0Z5FFNkk55u225UFkF1KSPPkNKSkKskKSZGBB8kkkNS5SKSjS1jU; ii :::: ,,: ri: .5MOkNP8MNi:, ….. .iUBBBBBZZPZ0ZNG8EZB8SUS5ur; ::,: ,, … rjj. : ben., ..

..:; :: rIGBBBBNkKSNkOZKSKSZZEPEEOZ8EE0GZZNZ8BBBBBBBE8ENKSSk01ji:,;:, .i; ri: ,, … UBBBBBMr,., ………, … iIFUMMkZBZBBS: 7P00MEPkKs: 7U2v.: I: …

., :: i7vr2ZB *! ^ $$ ^ $;:! JAH BL $$ L0V do @ MONKEIZ! кСФкБББМ .: Sctv83. :,: i: .FBBBBPuLr: ir gheruihgigldfhbgnlkhkl

. … iIII1KSKSkGk0EOOBOMMONNPSJJ77i ::::::; 752J10SENL ::: irjUI7Ji,:; iriir7kBB7. , .iUi.: F1v; 7uZMGJr:,. ii :: ben ::: r7jKSO0Zk0Ur ,, …, ..

. . … …, …: rrvI1UJr :::. .:, ….. …: 7,: kM7: L7: ii: .. ……

______) _____ ______

(, /) (, /), (, /)

/ (/ _ _ / __ / __ _ _ / _ _ / — (_

(/)) __ (/ _ / _ (_ / _ (_ (_ ((___ (_))) / ____) (_ (_ (_ / _))))

(_ /) / (_ / (.- /)

(_ / (_ /

~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

– DeGun TPB ~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

Windows 10’un dijital aktivasyonu – Ocak 2021

Tek tıklamayla herhangi bir Windows sürümünü etkinleştirebilen en basit ve en etkili Windows 10 etkinleştirici.

Ünlü geliştirici Ratiborus’tan %100 ücretsiz ve virüssüzdür.

(yalnızca Windows Defender hackleyebilir ve takabilir)

Kurulum gerektirmez ve flash sürücülerle çalışabilir.

HVID GEN (AKA: Hvidgen), KMS etkinleştirmesi veya yükseltme hilesi gerektirmeyen (Windows kurulumunun eski bir sürümünden daha yeni bir Windows sürümüne yükseltme), s1ave77 tarafından MDL ile geliştirilen) bir dijital lisanslama aracıdır. Kalıcı bir dijital lisansla Windows 10’un tüm sürümlerini (VL sürümleri dahil) etkinleştirir. Ayrıca aktivasyon işlemi basittir, sistem dosyalarını etkilemez ve kullanmaz.sızıntılar veya çalıntı aktivasyon anahtarları.

HVID GEN, AutoHotkey komut dosyası dilinde yazılmıştır (dosya adındaki .mk3 uzantısı, AutoHotkey programının uzantısı anlamına gelir), bir dosya (resmi ISO Windows 10’dan açılabilir) ve GitHub’da bir açık kaynak dosya (olarak oluşur) gömme. bir EXE dosyası). Bu nedenle tüm aktivasyon işlemini manuel olarak tamamlayabilirsiniz. Prensibi, çılgın VannaCri (kripto-solucanlar-şantajcı) ile aynı kanalda çalışan aktivasyon hedefine ulaşmak için Windows kayıt defterini tahrif etmek için Microsoft’un güvenlik açığını kullanmak ve daha yetenekli ve ölçülü Adilkuzz’dır. Bilgisayarınızı istila etmek için Windows MS17-010 kullanan (Kripto Para Birimi Kötü Amaçlı Yazılımı). Bu arada bence Adilkuzza’nın yazarı daha zeki ve ileri görüşlü. Buna karşılık, VannaCri akılsız bir grup gibi görünüyor!

// Windows 10’un desteklenen sürümleri //

Bulut (K)

Temel (ev) (N)

Temel (ülkeye bağlı olarak)

Temel (tek dil) (N)

profesyonel (N)

mesleki eğitim (N)

Profesyonel iş istasyonu (N)

eğitim (N)

şirket (N)

Kurumsal S (N)

Şirket S (N) 2015

Şirket S (N) 2016

Standart sunucu (çekirdek) (N)

Veri Merkezi Çekirdek Sunucusu) (N)

Sunucu çözümü (çekirdek) (N)

// İpuçları //

Araç birkaç sistem kontrolü gerçekleştirir ve görünmesi biraz zaman alabilir (sistem özelliklerine bağlı olarak), panik yapmayın, sadece bir dakika bekleyin

Toplu lisans sürümü VLSC veya MVS Business ISO ile yüklendiğinde, etkinleştirmeyi geri yüklemek için varsayılan perakende / OEM anahtarını girmelisiniz

// UYARI //

Bu etkinleştirici bir tehditle karıştırılabilir: Win32: yüksek riskli kötü niyetli nesil için bir tehdit. Tam, yetkili bir tarama için VirusTotal’ı kullanın.

. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::: :: :: :: :::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::::: :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——– ——————————– | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——————————————– | :::.. :::: | _______________________________________________________________ |

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable - DeGun TPB.rar

8002f